Lesdag 1 – vrijdag 23/02/2018

« Inleiding op de waterkringloop »

Tijdens de eerste lesdag van het parcours worden de basisprincipes van een duurzame benadering van waterbeheer uitgelegd: van de inbedding in de waterkringloop en het beheer van hemelwater op het perceel tot het rationeel watergebruik, waarbij ook alternatieve bronnen worden aangewend, alsook een doeltreffend afvalwaterbeheer.

- Inleiding tot het waterbeheer.

- Stappenplan voor een duurzaam hemelwaterbeheer op gebouwniveau

- Stappenplan voor een duurzaam hemelwaterbeheer op landschapsniveau

- Hoe kan men rationeel watergebruik waarborgen?

- Hoe kan men het afvalwaterbeheer verbeteren?

- Bezoek van de nieuwe duurzame wijk "Tivoli Green City" met als doel « 0% waste » voor waterbeheer (spreker: Roan Van Boeckel, Kairos).

Gedetailleerd Programma

Lesdag 2 – woensdag 07/03/2018

« De voorzieningen voor waterbeheer op gebouwniveau »

Deze tweede lesdag focust zich op waterbeheer, meer bepaald op het hemelwater, op gebouwniveau.

- Welke voorzieningen met het oog op waterbesparing?

- Wanneer kan men het hergebruik van hemelwater en/of recyclage van grijs water overwegen?

- Hoe kan het gebouw bijdragen aan het bufferen van hemelwater (bij uitzonderlijk onweer)?

- Bezoek van de installatie voor regenwaterhergebruik van Wijkhuis Malibran (spreker: Isabelle Legrain, Gemeente Elsene).

- Workshop om op basis van de zwakke en sterke punten van de case study richtlijnen op te stellen voor de benadering van het regenwaterbeheer in een gebouw.

Bezoek van het complex « Sans Souci » (woningen en opleidingscentrum) ter illustratie van de mogelijke benaderingen in een verdichte stedelijke context. (spreker: Vincent Szpirer, R²D² Architecture).

Gedetailleerd Programma

Lesdag 3 – woensdag 21/03/2018

« De voorzieningen voor waterbeheer op landschapsniveau »

Deze laatste lesdag focust zich op het waterbeheer op landschapsniveau en op het vlak van de buitenaanleg van het perceel.

- Welke zijn de mogelijke opties en voorzieningen om het regenwater te beheren op perceelsniveau (infiltreren, bufferen van onweders, de meerwaarde voor het milieu en het sociaal weefsel, enz…)?

- Bezoek van het groendak van de Ferme Nos Pilifs (spreker : Etienne Duquenne, Ferme Nos Pilifs).

- Workshop om op basis van de zwakke en sterke punten van de case study richtlijnen op te stellen voor de benadering van het regenwaterbeheer op perceels- en landschapsniveau.

Bezoek van de woongebouwen « Bruyn Ouest » ter illustratie van de verscheidenheid aan landschapstechnieken op het vlak van infiltratie, buffering en waterbehandeling (spreker: Piotr Kowalski, MK Engineering).

Gedetailleerd Programma

Voor meer informatie, bezoek de webpagina Praktische informatie Praktische informatie

Om u in te schrijven, klikt u op de onderstaande knop om het formulier in te vullen:

Inschrijving

We hopen u te mogen verwelkomen, BRC Bouw en CERAA.