Brochure / folder « Leiding- en regenwaterbeheer op perceelniveau »

Ter illustratie van de aanpak en van de betrokken partijen in de bouw, heeft de BRC bouw een pedagogisch instrument gemaakt onder de vorm van een brochure die de hele watercyclus in een gebouw (perceelsniveau) voorstelt en de link maakt met alle beroepen die een invloed hebben op de waterkringloop.

Voor meer informatie en om de brochure te downloaden, bezoek de website van de BRC Bouw (Onthaal > Missie Ecologisch bouwen > Pedagogische hulpmiddelen > Leiding- en regenwaterbeheer op perceelniveau)

Img

De betrokken partijen

Voor meer informatie en om de brochure te downloaden, bezoek de website van de BRC Bouw (Onthaal > Missie Ecologisch bouwen > Pedagogische hulpmiddelen > Leiding- en regenwaterbeheer op perceelniveau)

Architect / Studiebureau

Dakdekker

Verwarmings-installateur

Elektricien

Landschaps-architect / Tuinarchitect

Grondverzet / Ruwbouw

Sanitair installateur / Loodgieter

Ruimer septische putten

Website van Leefmilieu Brussel – thema WATER: http://www.leefmilieu.brussels/themas/water

Img

Leefmilieu Brussel-tool voor het beheer van regenwater op perceelsniveau (de RWB-tool): http://www.leefmilieu.brussels/themas/water/duurzaam-waterbeheer/tool-voor-het-beheer-van-regenwater-op-perceelsniveau

- info-fiches TRB 00 tot 17

Leefmilieu Brussel-tool op niveau van de openbare ruimte (de QUADEAU-tool): http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/duurzame-wijken/de-tools/beheertool-van-het-regenwater-op-wijkniveau?view_pro=1

- info-fiches GEQ 01 tot 09

Img

Catalogus van de innovatieve projecten op het vlak van regenwaterbeheer in de openbare ruimte en op de wegen: http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD_EaudePluie_EspacePublic_NL.PDF

Img

Andere technische en interactieve opleidingstrajecten werden ontwikkeld door de BRC

Bouw, namelijk het opleidingsparcours « De renovatie van houten ramen ».

Naar het parcours ramen