Technisch en interactief opleidingsparcours
"Waterbeheer op het perceel" – 2018


Bent u werkzaam in de huisvestingssector, de bouwsector of het landschapsbeheer? Wilt u graag waterbeheer deel laten uitmaken van uw beroepspraktijk? Weet u niet zeker hoe u dat in de praktijk kan aanpakken om tot een duurzame benadering van waterbeheer te komen dat ook ingebed is in zijn omgeving?


Om een antwoord te bieden op deze vragen, biedt BRC Bouw in februari en maart 2018 een nieuw technisch en interactief opleidingsparcours aan over duurzaam waterbeheer op gebouw- en perceelsniveau. Het traject bestaat uit een opleiding van drie dagen die een theoretische cursus combineert met interactieve uitwisselingen over concrete cases, een kennismaking met professionals, terugkoppeling van ervaring en een bezoek aan gebouwen en werven:


- een eerste lesdag is gericht op de uitdagingen op het vlak van de watercyclus in het Brussels gewest en de regelgeving,


- één dag wordt gewijd aan de voorzieningen op gebouwniveau,


- en een derde dag stelt de landschapstechnieken voor op perceelsniveau.


De eerste lesdag vormt de basis van het parcours en kan gecombineerd worden met één of twee dagen naar keuze over de « voorzieningen ».

 • Programma
 • Lesdag 1
 • Lesdag 2
 • Lesdag 3
 • Lesdag 1 (23/02)

  « Inleiding op de waterkringloop »

  Bezoek van de werf Tivoli: Nieuwe duurzame wijk met als doel « 0% waste » voor waterbeheer

 • Lesdag 2 (07/03)

  « De voorzieningen voor waterbeheer op gebouwniveau »

  Bezoek van het complex « Cygnes Digue » (woningen en buurthuis) en « Sans Souci » (woningen en opleidingscentrum) ter illustratie van de mogelijke benaderingen in een verdichte stedelijke context

 • Lesdag 3 (21/03)

  « De voorzieningen voor waterbeheer op landschapsniveau »

  Bezoek van de woongebouwen « Bruyn Ouest » en de boerderij « Nos Pilifs » ter illustratie van de verscheidenheid aan landschapstechnieken op het vlak van infiltratie, buffering en waterbehandeling

Voor een overzicht van het volledige programma, bezoek de webpagina Programma

Voor meer informatie, bezoek de webpagina Praktische informatie

Om u in te schrijven, klikt u op de onderstaande knop om het formulier in te vullen:

Inschrijving

We hopen u te mogen verwelkomen, BRC Bouw en CERAA.