Technisch en interactief opleidingsparcours
Water in de stad - Het Water Parcours 2021 van ConstruCity.brussels

 


Construcity.brussels stelt U ook dit jaar een interactief en technisch Parcours over het thema van water in de stad voor. Dit parcours zal gedurende drie dagen van oktober tot december 2021 plaatsvinden.

Het thema water vraagt een aanpak op gebouwniveau, perceelniveau, op het vlak van de buitenaanleg en de weginfrastructuur waarbij de planten wordt geïntegreerd. Om die reden hebben we besloten om dit jaar een Parcours voor te stellen waarbij het uitwisselen van ervaringen en activiteiten (workshops en bezoeken) met actoren die instaan voor het waterbeheer en de ontwikkeling van biodiversiteit op gewestniveau centraal staat. Dit zal de gelegenheid zijn om een overzicht van de uitgevoerde en lopende projecten te krijgen, om met de voorzieningen die aangepast zijn aan het Brussels gewest vertrouwd te geraken, om een methodologie voor het ontwerp van een waterbeheersysteem op alle fasen van een project te leren kennen, om beroepspraktijken te ontdekken.

Indien U interesse heeft voor dit thema en U het waterbeheer in uw projecten wenst te verbeteren, nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze 3 opleidingsdagen.


- Lesdag 1: De uitdagingen op het vlak van waterbeheer in Brussel


- Lesdag 2: De watercyclus op gebouwniveau


- Lesdag 3: De watercyclus op perceelniveau

Om u in te schrijven, klikt u op de onderstaande knop om het formulier in te vullen:

Inschrijving

Lesdag 1 – Vrijdag 22/10/2021

« De uitdagingen op het vlak van waterbeheer in Brussel »

- Introductie aan waterbeheer

- Aanpak van het beheer van regenwater op schaal van het landschap en op gebouwniveau

- Presentatie van projecten die zich bezighoudt met waterinfiltratie, doorlaatbaarheid, hergebruik van regenwater (AAC Architecture)

- Bezoek van een project (AAC Architecture)

© AAC Architecture

Syllabus

Lesdag 2 – Dinsdag 23/11/2021

« De watercyclus op gebouwniveau »

- Het beheer van regenwater op gebouwniveau

- Aanpak van rationeel watergebruik en alternatieve bronnen voor drinkwater

- Presentatie van tools en workshop: De evaluatie- en dimensioneringsmethoden van de voorziening (Ecorce)

- Vakkennis en kwaliteit van uitvoering: ervaringsfeedback - sanitaire voorzieningen (BBUILD Construction)

© CERAA

Syllabus

Lesdag 3 – Donderdag 09/12/2021

« De watercyclus op perceelniveau »

- Aanpak van regenwaterbeheer op schaal van het landschap

- Presentatie van ontwerptools en hulpmiddelen (Leefmilieu Brussel)

- Vakkennis en kwaliteit van uitvoering: ervaringsfeedback - doorlaatbaarheid van de bodem voorzieningen (O2D Environnement)

- Bezoek : Nieuwe groene wijk 'Les Pierreries' in Laken (Democo)

© Democo

Syllabus

Adres van de dag (bevestiging per mail)

- Lesdag 1: Anderlecht (dichbij station Bizet)

- Lesdag 2: nog te bepalen te Brussel

- Lesdag 3: Laken (dichtbij station Stuyvenberg)

Uurregeling

van 8u30 tot 16u30

Prijs

- Volledige cyclus (Lesdag 1 + Lesdag 2 + Lesdag 3) = 150€

Deze opleiding maakt deel uit van Build Circular.Brussels en is dus gratis voor aannemers en werknemers uit de sector die in Brussel actief zijn. De opleiding is ook gratis voor studenten (bouworiëntatie), SPI-leerkrachten en opleiders.

Doelpubliek

Elke persoon uit de bouwsector die geïnteresseerd is in duurzaam waterbeheer

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen per dag. Bij het selecteren van de deelnemers zal de voorkeur worden gegeven aan de complementariteit van competenties en ervaringen.

Lesmateriaal

Een syllabus van de lesdag zal enkele dagen vóór de cursus beschikbaar zijn. U zal een e-mail ontvangen om de syllabus te downloaden.

Taalgebruik

De presentaties worden in het Frans gegeven. De slides worden in het Nederlands bezorgd en vragen mogen ook in het Nederlands gesteld worden.

HIERONDER VINDT U DE PDF VAN DE SYLLABUS VAN DE 3 LESDAGEN 2021

Brochure / folder « Leiding- en regenwaterbeheer op perceelniveau »

Ter illustratie van de aanpak en van de betrokken partijen in de bouw, heeft de BRC bouw een pedagogisch instrument gemaakt onder de vorm van een brochure die de hele watercyclus in een gebouw (perceelsniveau) voorstelt en de link maakt met alle beroepen die een invloed hebben op de waterkringloop.

Voor meer informatie en om de brochure te downloaden, bezoek de website van de BRC Bouw (Onthaal > Missie Ecologisch bouwen > Pedagogische hulpmiddelen > Leiding- en regenwaterbeheer op perceelniveau)

Img

Website van Leefmilieu Brussel – thema WATER: http://www.leefmilieu.brussels/themas/water

Img

Leefmilieu Brussel-tool voor het beheer van regenwater op perceelsniveau (de RWB-tool): http://www.leefmilieu.brussels/themas/water/duurzaam-waterbeheer/tool-voor-het-beheer-van-regenwater-op-perceelsniveau

- info-fiches TRB 00 tot 17

Leefmilieu Brussel-tool op niveau van de openbare ruimte (de QUADEAU-tool): http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/duurzame-wijken/de-tools/beheertool-van-het-regenwater-op-wijkniveau?view_pro=1

- info-fiches GEQ 01 tot 09

Img

Catalogus van de innovatieve projecten op het vlak van regenwaterbeheer in de openbare ruimte en op de wegen: http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD_EaudePluie_EspacePublic_NL.PDF

Img

De betrokken partijen

Voor meer informatie en om de brochure te downloaden, bezoek de website van de BRC Bouw (Onthaal > Missie Ecologisch bouwen > Pedagogische hulpmiddelen > Leiding- en regenwaterbeheer op perceelniveau)

Architect / Studiebureau

Dakdekker

Verwarmings-installateur

Elektricien

Landschaps-architect / Tuinarchitect

Grondverzet / Ruwbouw

Sanitair installateur / Loodgieter

Ruimer septische putten

Voor meer informatie :

Om onze activiteiten te volgen of uw mening te geven, bezoek onze Facebook-pagina:

Construcity.brussels
CERAA asbl

Bedankt !

Voor de inschrijving, gelieve het formulier in te vullen via deze link.

Inschrijving

We hopen u te mogen verwelkomen, ConstruCity.brussels en CERAA.